Přejít k hlavnímu obsahu

Úvodní text – ideálně vysvětlení, co se na koho vztahuje, co je vhodné si prostudovat, pokud někdo nově žádá o kanonickou misi pro výuku na faře nebo pro výuku ve škole atp.

 

 • Směrnice o udělování kanonických misí v Královéhradecké diecézi (existuje? Na webu není)

 • Pravidla pro udělování kanonické mise

 • Žádost o kanonickou misi

 

Církevní dokumenty

- vhodné jednotlivé dokumenty rozvést v krátkém komentáři, aby bylo jasné, co tam hledat/proč

 • Všeobecné direktorium pro katechizaci

 • Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice

 • Vybrané kánony CIC týkající se katechetické služby v církvi

 • Evangelii nuntiandi

 • Katolická škola

 • Katolická škola na prahu třetího tisíciletí

 • Svědectví katolického laika ve škole o víře

 • Náboženský rozměr výchovy v katolické škole

 

Doporučené učebnice

 • Na cestě s Ježíšem (žáci 9-12 let) – učebnice a pracovní list s novozákonními tématy, vydaná Katechetickým centrem v Olomouci. K učebnici je též dostupná kompletní metodika.

 • Na cestě s Božím lidem (žáci 9-12 let) – učebnice a pracovní listy se starozákonními tématy. Taktéž vydáno KC Olomouc.