Přejít k hlavnímu obsahu

Na tuto stránku navrhuju umístit přehled pravidelných aktivit KPC se stručnou charakteristikou:

  • diecézní setkání dětí
  • Diecézní setkání katechetů
  • Oblastní setkání katechetů (OSK) se koná v současné době on-line formou. 
    • Součástí programu je teoretická část - vzdělávací, praktická část - ukázka nových metodik, programů, materiálů... atd. V neposlední řadě vzájemné sdílení zkušeností. OSK je otevřené všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na katechezi, výuce náboženství nebo náboženském vzdělávání dětí a dospělých. 
      Pro „nové“ kolegyně a kolegy připomínáme, že k účasti na těchto setkáních jste se zavázali při podpisu žádosti o kanonickou misi.
  • letní katechetický seminář
  • duchovní obnova

s informací, že podrobnosti k aktivitě v daném roce najdou v kalendáři akcí