Přejít k hlavnímu obsahu

krátký úvod k občasníkům

 

 

Dobrovolník

Dobrovolník 

nabízí nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností – zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i mlčenlivou přítomností u lůžka, modlitbou, četbou z Bible, zprostředkováním účasti na nemocničních bohoslužbách. Zprostředkovává kontakt s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice. Dobrovolník je ochoten všem bez rozdílu věnovat svůj čas, sdílet jejich radosti, ale i starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost… Respektuje svobodu nemocného službu přijmout, ale i odmítnout.

Učitel náboženství

Úvodní text – ideálně vysvětlení, co se na koho vztahuje, co je vhodné si prostudovat, pokud někdo nově žádá o kanonickou misi pro výuku na faře nebo pro výuku ve škole atp.

 

  • Směrnice o udělování kanonických misí v Královéhradecké diecézi (existuje? Na webu není)

  • Pravidla pro udělování kanonické mise. Uděluje se zpravidla katechetům – laikům, ale má se o ni žádat i pro kněze a jáhny, pokud působí v jiné farnosti, než ke které jsou ustanoveni... Více v přiloženém dokumentu. 

Přihlásit se k odběru Vzdělávání a podpora