Přejít k hlavnímu obsahu

Zůstaň s námi!

Jak těžké je postavit se zlu a postavit se většině? Jak se bránit a nepodlehnout manipulaci? Příběh Piláta odsuzujícího Ježíše k trestu smrti na základě tlaku křičícího davu je obrazem, který nám umožňuje zamyslet se nad těmito otázkami a hledat odpovědi v Ježíšově odpuštění, nekonečné lásce a vítězství nad zlem a smrtí v podobě zmrtvýchvstání.

Když se řekne kamarád

Přátelství je vzácná věc, o kterou je třeba pečovat. Vztah Ježíše a Petra nám může ukázat, jak velké může být přátelství, co jsme pro něj ochotni udělat a jak jednat, když se ne vše podaří. To vše na pozadí velikonočního příběhu a Ježíšova zmrtvýchvstání.

Žáci se seznámí s příběhem apoštola Petra a Ježíše. Na jejich vzájemném vztahu poznávají hodnotu pravého přátelství.

Věřím v Boha – malá duchovní obnova

Milí rodiče, nabízíme vám a vaším dětem malou duchovní obnovu s modlitbou „Věřím v Boha“. Je v ní obsažena celá podstata naší víry. Společně jako rodina můžete znovuobjevovat, kdo je Bůh a prohlubovat tak svůj vztah k Němu. Berte prosím tuto nabídku jako inspiraci pro společné prožívání víry v době postní i velikonoční.

 

Jeruzalém a události Svatého týdne

Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy.  
V metodice Jeruzalem (viz přílohy) najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 

Byl vzkříšen

Výtvarná činnost slouží k zvnitřnění skutečnosti, kterou vyjádřil autor evangelia podle Matouše slovy: „Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.

Návodem vám může být i přiložená prezentace.

Přihlásit se k odběru Velikonoce