Přejít k hlavnímu obsahu

Projekt Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty vznikl v roce 2011 a je určen pedagogům základních a středních škol, zejména učitelům společenskovědních předmětů a náboženské výchovy. Využít jej mohou i katecheté a ti, kteří se nějakým způsobem podílejí na vzdělání dětí.

Projekt nabízí semináře s křesťanskými tématy, které pak mohou pedagogové využít ve svých hodinách.

Tento projekt byl v letech 2011 - 12 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cíle projektu 

Naším cílem je poskytnout účastníkům seminářů: 

  • informace a hlubší vhled do vybraných témat z křesťanství, která jsou obsažena v RVP;  
  • vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z výuky; 
  • představit a darovat účastníkům nové metodické materiály a pomůcky. 
  • vyzkoušet si tvorbu vlastních scénářů hodin a inspirovat se nabídkou vytvořených scénářů k ukázkovým hodinám pro všechny věkové skupiny, v nichž jsou použity různé moderní výukové metody.   
Forma seminářů
  • jedná se o jednodenní semináře pro pedagogy v délce 6 vyučovacích hodin
  • kdo ho vede (?)
  • místo (?)
  • cena (?)
Objednání programu

Chcete-li si některý z níže uvedených  seminářů objednat, ozvěte se nám na následující kontakty:

Katechetické a pedagogické centrum 
Biskupství královéhradecké 
Velké náměstí 35 
500 01 Hradec Králové 
telefon: 495 063 420, e-mail: @email 

Nabídka seminářů a jejich obsah

V tabulce příloh naleznete všechny nabízené semináře s anotací.

V rámci tohoto projektu vzniklo také několik metodik a větší množství materiálů, které naleznete na samostatném webu vkd.bihk.cz.