Přejít k hlavnímu obsahu

Svět a my

„Svět a my“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Žákům jsou během 5 setkání v roce představena různá témata z křesťanství, která vhodným způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě.

Využití křesťanského dědictví ve výuce

Projekt Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty vznikl v roce 2011 a je určen pedagogům základních a středních škol, zejména učitelům společenskovědních předmětů a náboženské výchovy. Využít jej mohou i katecheté a ti, kteří se nějakým způsobem podílejí na vzdělání dětí.

Projekt nabízí semináře s křesťanskými tématy, které pak mohou pedagogové využít ve svých hodinách.

Tento projekt byl v letech 2011 - 12 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Přihlásit se k odběru Pro školy