Přejít k hlavnímu obsahu
Rozlišení výuky náboženství a katecheze

CÍLEM VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ je přivést člověka k svobodnému a odpovědnému postoji vůči víře a náboženství, a posléze k prvotní či obnovené konverzi, obrácení se.
KONEČNÝM CÍLEM KATECHEZE je uvést člověka až do důvěrného vztahu k Ježíši Kristu a skrze Něho k Otci v Duchu svatém.

Obě tyto služby církve spolu úzce souvisejí; už proto, že vycházejí z jednoho a téhož základu, jímž je Písmo a Tradice. Zatímco však výuka náboženství pojednává např. o Bibli, o svaté zemi, o církvi a jejích dějinách či struktuře, o židovském i křesťanském slavení Velikonoc, v katechezi se jedná o výchovu vztahu k živému Kristu, který je cestou k Otci. Jeho oslovuji v modlitbě, slavím a přijímám v liturgii, podle jeho příkladu se učím žít pravdivě a zodpovědně vůči sobě samému i vůči bližním, milovat i nepřátele, znovu a znovu odpouštět. (Ludvík Dřímal: Katecheze a výuka náboženství v katolické církvi po 2. vatikánském sněmu)

Název materiálu Cílová skupina
Videa a pořady
Vyvedení z Egypta mládež a mladí dospělí
Vyznání víry děti od 10 let, mládež, dospělí
Zůstaň s námi! žáci 5. - 9. třídy ZŠ