Přejít k hlavnímu obsahu
Rozlišení výuky náboženství a katecheze

CÍLEM VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ je přivést člověka k svobodnému a odpovědnému postoji vůči víře a náboženství, a posléze k prvotní či obnovené konverzi, obrácení se.
KONEČNÝM CÍLEM KATECHEZE je uvést člověka až do důvěrného vztahu k Ježíši Kristu a skrze Něho k Otci v Duchu svatém.

Obě tyto služby církve spolu úzce souvisejí; už proto, že vycházejí z jednoho a téhož základu, jímž je Písmo a Tradice. Zatímco však výuka náboženství pojednává např. o Bibli, o svaté zemi, o církvi a jejích dějinách či struktuře, o židovském i křesťanském slavení Velikonoc, v katechezi se jedná o výchovu vztahu k živému Kristu, který je cestou k Otci. Jeho oslovuji v modlitbě, slavím a přijímám v liturgii, podle jeho příkladu se učím žít pravdivě a zodpovědně vůči sobě samému i vůči bližním, milovat i nepřátele, znovu a znovu odpouštět. (Ludvík Dřímal: Katecheze a výuka náboženství v katolické církvi po 2. vatikánském sněmu)

Název materiálu Cílová skupina
Letnice - odkazy na jiné materiály
Letnice - podklady k práci katecheté
Liturgický rok - odkazy
Maria a svatí na jiných webech
Maria nás učí děti 8 - 11 let
Modlitba Otče náš mládež a dospělí
Nedělní evangelia - cyklus B děti 3 - 14 let
Okolo Betléma všechny věkové kategorie
Péče o stvoření děti, mládež, dospělí
Práce s biblickými texty katecheté
Příprava na obnovu křestních slibů
Příprava rodičů na křest dětí
Půjdem spolu za světlem předškoláci, žáci 1. a 2. třídy
Reportáž z Betléma 4. a 5. třída ZŠ
Ročníkové koncepty
Seslání Ducha sv. a apoštolové mládež, dospělí
S mudrci za hvězdou předškoláci, žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Sv. Anežka Česká děti, mladí, dospělí
Svátosti na jiných webech
Svátost smíření s dětmi děti ? - ? let
Svatý Josef - bibliodrama doplnit
Svatý Martin děti 5 - 8 let
Světci v Čechách a na Moravě na webu VKD
Sv. Pavel
Velikonoce v obrazech děti, mládež, dospělí