Přejít k hlavnímu obsahu
Rozlišení výuky náboženství a katecheze

CÍLEM VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ je přivést člověka k svobodnému a odpovědnému postoji vůči víře a náboženství, a posléze k prvotní či obnovené konverzi, obrácení se.
KONEČNÝM CÍLEM KATECHEZE je uvést člověka až do důvěrného vztahu k Ježíši Kristu a skrze Něho k Otci v Duchu svatém.

Obě tyto služby církve spolu úzce souvisejí; už proto, že vycházejí z jednoho a téhož základu, jímž je Písmo a Tradice. Zatímco však výuka náboženství pojednává např. o Bibli, o svaté zemi, o církvi a jejích dějinách či struktuře, o židovském i křesťanském slavení Velikonoc, v katechezi se jedná o výchovu vztahu k živému Kristu, který je cestou k Otci. Jeho oslovuji v modlitbě, slavím a přijímám v liturgii, podle jeho příkladu se učím žít pravdivě a zodpovědně vůči sobě samému i vůči bližním, milovat i nepřátele, znovu a znovu odpouštět. (Ludvík Dřímal: Katecheze a výuka náboženství v katolické církvi po 2. vatikánském sněmu)

Název materiálu Cílová skupina
Liturgický rok - pomůcky děti, mládež, dospělí
Modul - základní jednotka systematické katecheze
Abrahám děti 8-10 let
Advent 2. stupeň ZŠ
Advent a Vánoce (tématický blok)
Advent dle liturgických cyklů
Biblické postavy
Bůh nás má rád předškolní děti 4-6 let
Byl vzkříšen děti 4-7 let
Dekalog
Doba postní – odkazy na jiné materiály
Dušičky děti 6-11 let
Eucharistie děti 12-14 let
Formuláře učitelé náboženství
Jeruzalém a události Svatého týdne
Kdo jsem? žáci 8. a 9. tříd ZŠ
Křest dospělých dospělí
Kříž jako znamení víry
Křížová cesta s apoštolem Pavlem
Letnice - odkazy na jiné materiály
Letnice - podklady k práci katecheté
Liturgický rok - odkazy
Maria a svatí na jiných webech
Maria nás učí děti 8 - 11 let
Modlitba Otče náš mládež a dospělí