Přejít k hlavnímu obsahu

V příloze naleznete:

  • přehled obřadů po celou dobu katechumenátu a při samotném křtu dospělých 
  • tabulku s přehledem a krátkým vysvětlením křestních symbolů
  • tabulkové zpracování struktury modlitby při žehnání vody (vhodné pro katechezi o významu křtu)
  • teologie křtu a křestní katecheze v Novém zákoně (tabulka s přehledem odkazů na novozákonní biblické úryvky, které se vztahují ke křtu)