Přejít k hlavnímu obsahu

Křest dospělých

V příloze naleznete:

  • přehled obřadů po celou dobu katechumenátu a při samotném křtu dospělých 
  • tabulku s přehledem a krátkým vysvětlením křestních symbolů
  • tabulkové zpracování struktury modlitby při žehnání vody (vhodné pro katechezi o významu křtu)
  • teologie křtu a křestní katecheze v Novém zákoně (tabulka s přehledem odkazů na novozákonní biblické úryvky, které se vztahují ke křtu)

Svátost smíření s dětmi

Nabízíme vám dva texty - výňatky z knihy GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve, a to Průběh a význam slavení SSP a Pokání dětí,  ze kterých vycházejí Doporučení k přípravě dětí k SSP. Na zpracování těchto doporučení se podíleli kněží a pastorační asistentky na jednom z pracovních setkání v roce 2011. 

Dále přinášíme pomůcku kolečko - slouží k bezprostřední přípravě dětí ke svátosti smíření.  Význam jednotlivých symbolů je popsán v souboru Kolečko - komentář - podklad ke katechezi v rodině

Eucharistie

Pro děti staršího školního věku nabízíme zpracovanou katechezi s názvem „Nejlepší pokrm“.

Mobil potřebuje nabít, auto nemůže jezdit bez benzínu. Stejně je i pro nás lidi nezbytná potrava. Když se nad tím ale hlouběji zamyslíme, zjistíme, že nepotřebujeme jenom hmotnou stravu, skutečné jídlo. Abychom se mohli skutečně „nabít“, potřebujeme také city, myšlenky a naděje, zkrátka to, co nám může dodat vitalitu a nadšení.

Přihlásit se k odběru Svátosti