Přejít k hlavnímu obsahu

Nabízíme Vám dvě hotové katecheze pro třetí až pátou třídu.

  1. Marie nás učí vybrat si Boha

    Ukážeme na Marii jako na první osobu, která uvěřila v Krista, a na vzor křesťanského života. Při práci s pracovním listem budeme vycházet z textů evangelisty Lukáše a Jana. Povzbudíme děti v modlitbě a důvěře k Matce Boží.

  2. Jako Maria se učíme odpovídat „ANO“

    Maria je pro děti skvělým vzorem. My se teď na základě evangelia pokusíme objevit, že postoj víry a služby Pánu je zdrojem radosti.

/nahrát soubory !!!/