Přejít k hlavnímu obsahu

Kamarád v nebi

Kamarád v nebi je projekt, který vznikl na našem Katechetickém a pedagogickém centru a který nabízí možnost vybrat si svého kamaráda mezi těmi, kteří přijali Boha do svého života a odpověděli na jeho volání. 

Svatý Josef - bibliodrama

Děti poznají život svatého Josefa od zasnoubení s Pannou Marií po narození Ježíše. Během hry několikrát vstoupí do role Josefa a získají tak možnost podívat se na známé události z jeho pohledu. Díky tomu si mohou uvědomit Josefovy možné pocity a na základě toho formovat své postoje a upevňovat svoji víru.

Josef v biblických časech i v zrcadle naší doby - lapbook

Lapbook je interaktivní 3D kniha, encyklopedie či sešit, který tvoří samy děti. Obsahuje ucelené informace, zajímavosti, myšlenky na dané téma. Během jeho tvorby, kdy děti hledají zajímavosti, stříhají, lepí atd., si osvojují zvolené téma a získávají potřebné vědomosti či si ujasňují své myšlenky a postřehy.

Svatý Martin

Program Poklad v srdci

Žáci se, pomocí loutkového ztvárnění, seznámí s postavou svatého Martina a jeho legendou. Zamýšlí se nad různou formou pomoci a symbolicky ji ztvárňují a rozehrávají. Příběh svatého Martina pak reflektují ve svém vlastním životě a získávají povědomí o dobrém pocitu z nezištné pomoci druhým.

Světci v Čechách a na Moravě na webu VKD

Na stránkách projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce je zatím publikován přehled světců spjatých s historií našeho národa, který je seřazen chronologicky. Ke každému jménu jsou přiřazeny metodické materiály a pomůcky nebo odkaz kde lze nalézt další materiály.

Životy světců chápeme jako součást dějin církve. K této tématice zde naleznete:

Sv. Anežka Česká

K tématu sv. Anežky české Vám přinášíme celou řadu zpracovaných metodik pro různé cílové i věkové skupiny. Můžete je využít jak pro katechezi, tak pro práci se školními kolektivy, kde se nepředpokládá křesťanská víra žáků.

(vložit materiály - odkazy jsou na nedostupnou starou verzi webu. Jedná se o jednu či dvě metodiky?)

Maria nás učí

Nabízíme Vám dvě hotové katecheze pro třetí až pátou třídu.

  1. Marie nás učí vybrat si Boha

    Ukážeme na Marii jako na první osobu, která uvěřila v Krista, a na vzor křesťanského života. Při práci s pracovním listem budeme vycházet z textů evangelisty Lukáše a Jana. Povzbudíme děti v modlitbě a důvěře k Matce Boží.

  2. Jako Maria se učíme odpovídat „ANO“

Přihlásit se k odběru Pana Maria a Svatí