Přejít k hlavnímu obsahu

Modlitba Páně, modlitba učedníků, Poklad víry ... synonyma pro označení modlitby, která má pro křesťany podobný význam jako pro židy Modlitba osmnácti požehnání. 

Modlitba "Otče náš" vychází z Bible (podrobněji viz úvod článku M. Popilkové Boží království v modlitbě "Otče náš"). Velmi užitečný výklad najdete ke stažení na stránkách Českého katolického biblického díla od Gerharda Lohfinka pod názvem Otče náš - nový výklad

V přílohách níže naleznete dva zpracované materiály na téma modlitby Páně:

1) Porozumění prvním třem prosbám na základě výkladu G. Lohfinka

(materiál Marušky na www.cestykatecheze.cz chybí!)

2) Pojetí prosby "Přijď království tvé" v dějinách a moderní parafráze