Přejít k hlavnímu obsahu

Připravili jsme pro Vás souhrn odkazů k tématu liturgického roku na jiných webech. Níže naleznete naše  jednotlivé tipy na katechetické a pedagogické materiály a pomůcky.

Advent

Paruzie aneb Ježíšův druhý příchod
Program z roku 2013 podle italské předlohy. Pracuje se s podobenstvími o Ježíšově druhém příchodu. Vhodné i pro dospělé.  Odkaz na praktickou přílohu časopisu Cesty katecheze - na konci stránky jsou všechny pomůcky programu ke stažení.

 

Velikonoce

Svatý týden na webu Využití křesťanského dědictví ve výuce

Události Svatého týdne podle evangelia - přehled

Tabulka na webu obsahuje: název události, odkaz na biblický text, osoby (aktéry události), symboly a sloupec "souvislost se životem", která je vyjádřena v krátkých heslech. Na stejné adrese je umístěn i soubor "Metody práce s texty", který obsahuje několik desítek metod vhodných pro různé věkové skupiny a k různému účelu.

Ježíšovo odsouzení a smrt
Práce s obrazem. Metodika pro mladé a dospělé lidi. Původně vznikla pro vstupy do škol k žákům středních škol. Scénář je zpracovaný podle italské přiručky MAZZARELLO, M. L.; TRICARICO, M. F. Il mistero della Pasgua. Eledici, Torino, 2004. Pracuje se s mozaikou italské Ravenny, gotickou miniaturou a antickým obrazem ukřižovaného Krista z 8. stol.

Křížová cesta (Via dolorosa)
Powerpointová prezentace má žáky nebo účastníky katecheze seznámit s projevy úcty k Ježíši, který nesl kříž z pevnosti Antonia, kde sídlil římský prokurátor, na pahorek Golgota (nazývaný též Kalvárie), na němž byl ukřižován. Fotografie v prezentaci byly pořízeny v několika posledních letech a zachycují jednotlivá tzv. zastavení. Křížová cesta je též oblíbeným námětem umělců. V této prezentaci se setkáte s obrazy akademických malířů Vladimíra Komárka a Jiřího Fikara.

Ježíš Kristus. 

Při prezentaci velikonočních událostí žákům ve školách, při veřejných programech nebo zájemcům o křest je třeba představit osobu Ježíše z různých úhlů pohledu. Nabízíme dvě metodiky pro cca 45 minutový program (doporučujeme i delší čas). Jedná se o scénáře: 
Ježíš v evangeliích. Program byl napsán pro středoškoláky, lze jej zjednodušit pro starší děti nebo využít s dospělými. Vychází z evangelia odkud je vybráno osm pohledů na Ježíše. Cílem je vzbudit zájem o jeho osobu a objevovat jeho poslání. 
 Ježíš v proměnách staletí. Východiskem k scénáři je publikace prof. Jaroslava Pelikana Ježíš v proměnách staletí. Autor v ní nabízí různé obrazy Ježíše Krista, jak byl vnímán v jednotlivých epochách dějin lidstva.

 

Velikonoční videa

Hry

Svatý týden v obrazech - puzzle  - interaktivní puzzle na téma svatého týdne.

 

Kanán – velikonoční katecheze

Na každou velikonoční neděli od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně do slavnosti Seslání Ducha sv. můžete najít odpovídající katechezi.

Cyklus A, cyklus B, cyklus C

 

Doba postní

Omalovánky pro děti – Křížová cesta: Křížová cesta pro děti ve formě omalovánek vznikla ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě.

Malý průvodce postní dobou: materiál z brněnského katechetického centra nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef.

Postní kapky: aplikace pro mobilní telefony a web s citáty a zamyšleními pro dobu postní. Více informací najdete na: http://postnikapky.cz/

Tématická videa

 

Letnice

Luštěnky a další materiály Katechetického centra brněnského biskupství

Katecheze na neděli (Kanan)

 

Dušičky

Na stránkách projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty  jsou v rubrice Poselství křesťanských svátků - "Dušičky"  k dispozici dvě metodiky:

  • Pro 1. stupeň ZŠ: Vzpomínka na zemřelé a cena života

    • Program přibližuje smysl křesťanského svátku, který je v občanském kalendáři pojmenován jako „Památka zesnulých“ “. V období kolem 2. listopadu lidé zvlášť pamatují na své blízké, kteří již zemřeli. Na tuto tradici navazuje otázka, co bude po smrti člověka: jak žije ve vzpomínkách lidí, jakou má jeho život očima pozůstalých cenu nebo také zda existuje život po smrti.

  • Pro 2. stupeň ZŠ: Dušičky

    • Tento program je určen k osvětě o obsahu a smyslu křesťanského svátku „Památka na všechny věrné zemřelé“. Vedle toho se v naší zemi šíří tradice známá jako „halloween“, jejíž projevy korespondují s pohanským, tedy předkřesťanským přístupem k „tajemnu“, které obestírá smrt člověka. Tento program nechce stavět tyto tradice do opozice, ale nabízí podněty k diskusi o smyslu obou těchto tradic, neboť se domníváme, že úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury.