Přejít k hlavnímu obsahu

Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy.  
V metodice Jeruzalem (viz přílohy) najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 

Téma ke katechezi

Popis

Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma; Poslední večeře s apoštoly, Ježíšovo zatčení, odsouzení, smrt a vzkříšení

Katecheze s dětmi předškolního věku. Je možné upravit i pro starší. Základní pomůckou je model Jeruzaléma z kostek postavený na půdoryse, který si zhotovíte pomocí souboru . Označte si pomocí kartiček s názvy tato místa: večeřadlo, Getsemanská zahrada, chrám, pevnost Antonia, Herodův palác, Kaifášův palác, Golgota a Ježíšův hrob. Ježíšova cesta z večeřadla až na Golgotu a jeho vzkříšení je prezentováno jako jedna velká událost a svědectví Ježíšovy lásky k nám. 

Poslední večeře

Při prezentaci poslední večeře malým dětem doporučujeme vyrobit si překližky nebo z kartonu jeho malý model se stolkem a pořídit si 13 figurek (Ježíš a apoštolové). Dále potřebujeme chléb a kalich s vínem a biblický text.

Četba o velikonoční události, využití plánku Jeruzaléma 

Určeno starším dětem, dospívajícím i dospělým. Postup je uveden ve společné metodice nad tabulkou. 

Práce s obrazy

Didaktické katechetické obrazy Guerrina Pery k událostem Svatého týdne. 

Další informace a metodiky naleznete na stránkách VKD.

 
Přiložené soubory
Příloha Velikost
Jeruzalém - metodika 809.2 KB
jeruzalem_fotografie.pdf 1.13 MB
jeruzalem_planek.jpg 306.82 KB
jeruzalem_pudorys.jpg 904.32 KB