Přejít k hlavnímu obsahu

Cyklus A – Kdo je narozený Ježíš?

program z roku 2013, pracuje s proroctvími o Ježíši; hlavní myšlenkou je povolání: Ježíšovo, Mariino a Josefovo a také moje. Vychází z nedělních evangelií.

(nutno aktualizovat soubor s metodikou a přiložit vybrané texty k příslušným nedělím)

 

Cyklus B – Nebesa vypravují o Boží slávě

program z roku 2011, obsahuje variantu pro děti malé (5-9 let) i pro starší (ca 9 – 14 let). Aktivita pro malé děti vychází z příběhu Abraháma, kterého si Bůh vyvolil jako svého spolupracovníka. Aktivita pro starší děti je zaměřena na „otevřená nebesa“, ze kterých Bůh sesílá své požehnání a konečně i svého Syna, na jehož příchod se během adventu připravujeme.

 

Cyklus B - Inspirace k adventní přípravě v listech sv. Pavla

Program z roku sv. Pavla (2008) určený pro starší děti, mládež a dospělé na podkladu pavlovských listů a jeho vnímání Krista.

 

Cyklus C - Rodokmen Jesse

Původní program z roku 2003 připravený Katolickým biblickým dílem - obsahuje černobílé obrázky z dějin spásy; upraveno KC roku 2009.

 

Cyklus C – Otevřete brány svého srdce

Program na texty evangelia adventních nedělí z roku 2012. Průvodce pro rodiny je třeba vytisknout oboustranně a složit do brožury A5.