Přejít k hlavnímu obsahu

Letnice - podklady k práci

Duch Svatý je božskou osobou, která má zásadní vliv na náš vztah k Bohu. Základní orientaci, jak mluvit o Duchu Svatém v katechezi a ve výuce náboženství, nabízí článek prof. Ctirada Václava Pospíšila Vytyčení základních přístupových cest k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého, a to skrze symboly, jeho přebývání v nás, působení v dějinách spásy.

Neméně důležitá je další nabídka poznání:

Křížová cesta s apoštolem Pavlem

Ve světle Pavlových slov se pokusíme nově objevit tajemství Kristova kříže. Pavel přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen vzkříšeného Krista, ale i Krista trpícího: vždyť on nesl na svém těle Ježíšovy jizvy (Gal 6,17). Jeho slova jsou proto velmi silným a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve. Bylo by škoda rozmělnit jeho slova, a proto jednotlivá zamyšlení budou tvořit jen citáty z jeho dopisů.

Jeruzalém a události Svatého týdne

Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy.  
V metodice Jeruzalem (viz přílohy) najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 

Byl vzkříšen

Výtvarná činnost slouží k zvnitřnění skutečnosti, kterou vyjádřil autor evangelia podle Matouše slovy: „Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.

Návodem vám může být i přiložená prezentace.

Přihlásit se k odběru Liturgický rok