Přejít k hlavnímu obsahu

Metodiku práce s předškolními dětmi v průběhu jednoho roku zpracoval P. Jiří Kaňa. K jednotlivým tématům naleznete bližší popis a doporučení aktivit v metodice, pracovní listy jsou pak umístěny jako samostatné přílohy.

Bůh odhaluje sám sebe nejhlouběji a nejjasněji tím, že nám dává poznat svou lásku. Každé lidské jednání, chceme-li je nazývat rovněž křesťanským, vyrůstá z tohoto motivu. Zde nacházíme podstatu víry: úžas a obdiv.“