Přejít k hlavnímu obsahu

Panna Maria má mezi osobnostmi církve první místo. Ve výuce náboženství a v katechezi se s ní můžeme setkat:

  • jako s matkou Ježíšovou: její úloha v Božím plánu spásy (matka Mesiáše, zvěstování, Ježíšovo dětství, Ježíšova veřejná činnost, při seslání Ducha Svatého); 
  • jako s matkou celé církve (prostřednice spojení věřících s Kristem; účast při vykoupení; přímluvkyně, ochránkyně; vzor církve; soukromá zjevení Panny Marie uznaná církví
  • v modlitbách Písma svatého (Zdrávas Maria, Magnificat), v modlitbách církve (růženec, litanie), v liturgii (cyklus mariánských svátků)
  • mariánská úcta v církvi, Maria znamení naděje a útěchy pro putující Boží lid

Prameny:

  • Lumen Gentium, kapitola 8: Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve KKC 484-511: "... skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny"
  • P. Metoděj Minařík O. Carm. MARIÁNSKÁ DOGMATA, KNA, 1991 (Neposkvrněné početí, panenství, mateřství, nanebevzetí; zjevení Panny Marie, církevní dokumenty, svátky Panny Marie)
  • C. V. Pospíšil. Maria - mateřská tvář Boha, KNA, 2004.
  • Růženec Panny Marie. Apoštolský list svatého otvce Jana Pavla II. Matice cyrilometodějská, Olomouc, 2002. 

 

Metodické materiály

Zjevení Panny Marie ve Fatimě 1917 - metodika pro děti od 10 let s obrazovými přílohami. Vytvořeno při příležitosti 100. výročí zjevení

(odkazy vedou na soukromý Google disk. Nutno stáhnout a nahrát na web)