Přejít k hlavnímu obsahu

"Kristova církev je opravdu přítomna ve všech zákonitých místních shromážděních křesťanů, která ve spojení s jejich pastýři Nový zákon nazývá také církvemi." V našem prostředí zpravidla používáme pro místní církev název "diecéze".  Diecézi řídí biskup jako zástupce a vyslanec Ježíše Krista. Biskup je k tomu obdařen plností svátosti kněžství. (Srov. Lumen Gentium, čl. 26-27).

V roce 2014 slavíme 350. výročí vzniku královéhradecké diecéze. Do této sekce budeme postupně přidávat metodické materiály a pomůcky, které představí dětem, mladým lidem i dospělým lidem nejen dějiny diecéze, ale také význam a smysl existence diecéze.

 

(nechávám ke zvážení, zda přidat všechny dostupné materiály, nebo jen ty, které jsou využitelné i pro další roky a pro běžnou katechetickou a pedagogickou práci)