Přejít k hlavnímu obsahu

Dva programy  zpracované na základě evangelií postních nedělí cyklu A. Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů. Druhý program pracuje se symboly křtu.

Cyklus A

  • "Ježíšův kříž - vzácný dar Boží lásky"

  • "Pět sloves pro prožívání křtu".

Cyklus C

Cílem programu je zaměřit pozornost na význam Vyznání víry a důsledky, které z naší víry plynout, tj. podílet se na obnově Božího království (společenství lidí s Bohem ve vzájemné lásce). Scénář je napsán pro využití při nedělních bohoslužbách pro rodiny, při určité úpravě jej lze využít i ve společenství dětí a mladých lidí.

  • PRIPRAVA_k_obnove_Vyznani_viry 

(všechny odkazy směřují na uzavřený sharepoint, nutno nahrát na web)