Přejít k hlavnímu obsahu

Představujeme Vám práci s moduly - základní programovou jednotkou pro sestavení systematické katecheze. Materiály, které se k tématu váží, jsou inspirovány materiálem vytvořeným Diecézním centrem pro katechezi diecéze Carcassone (Francie).

Jeden modul znamená jedno hlavní téma, kterým se budeme zabývat déle než jedno setkání. To je důležité proto, abychom respektovali způsob, jakým si dítě jednak osvojuje nové poznání (působíme na různé složky jeho osobnosti), a jednak abychom vytvořili prostor pro zvnitřnění poselství, které chceme dítěti pomoci objevit a zpřístupnit. Vedeme jej tak k samostatnému přemýšlení o životě a víře.  V každém setkání se budeme zabývat jiným pohledem na téma a využívat různé metody, které se liší svým charakterem a účelem.

Moduly budou sloužit jako základní stavební prvky pro sestavení celoročního programu. Není nutné, aby měl celý ročník jedno hlavní téma, ale můžeme vybrat i několik témat během jednoho ročníku. To umožňuje vyjít vstříc dětem, které začaly docházet ve vyšším ročníku, nebo naopak můžeme předpokládat, že se jí budou účastnit jen jeden rok nebo několik málo let. Můžeme také reagovat na potřebu skupiny dostat „hutnější stravu“ (vybereme modul s rozvíjejícím tématem pro pokročilé), nebo naopak se vrátit k základům. 

Každé téma (=1 modul) je zpracováno vícero způsoby: jako film, jako meditace Božího slova, zpracování tématu kreativním způsobem (malování, vyjádření gesty, ...), písní, hrou a závěrečným slavením. U některých témat je možné zařadit svědectví pozvaného hosta, propojení kulturní (výstava, exkurze,...), prvek solidarity (dělit se, misie, starost o chudé, nemocné,...) 

V přiložené metodice naleznete charakteristiku modulu a jeho jednotlivých částí, vhodný průběh jednotlivých setkání i návody a náměty, jak postupovat v jednotlivých částech modulu.

 
Přiložené soubory
Příloha Velikost
Metodika - moduly 236.4 KB