Přejít k hlavnímu obsahu

Abrahám

Na základě příběhu o Abrahamovi se děti zamýšlejí nad vlastním vztahem k Bohu, nad důvěrou k Němu a nad Božím zaslíbením pro lidstvo. Přemýšlejí o tom, co znamená Boží zaslíbení konkrétně pro jejich osobní život.

KLÍČOVÉ TÉMA: Abrahám důvěřuje Bohu a jeho slovu. V této důvěře jde do neznáma. Nechá se vést. Narození syna pak ukazuje, že Bůh plní svá zaslíbení.

 

Odkazy

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil rok sv. Josefa od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 apoštolským listem "Patris corde" - otcovským srdcem. Upozorňuje nás v něm na mnoho rozměrů a ctností tohoto muže a otce, v dnešní době možná trochu neprávem opomíjeného. V přílohách níže naleznete apoštolský list papeže Františka, apoštolskou exhortaci sv. Jana Pavla II. o sv. Josefovi v životě Krista a církve i dekret apoštolské penitenciárie s uvedením daru plnomocných odpustků k tomuto roku.

sv. Josef v Litaniích

Vyznání víry

V rámci programu se adresáti katecheze seznámí s různými formulemi vyznání víry. Cílem programu je nabídnout jinou cestu k porozumění významu Kréda, a to na základě seznámení se s tradicí východních církví - ikonostasem, který zobrazuje dějiny spásy a jejich zpřítomňování při slavení liturgie. Program obsahuje scénář dvou setkání:

  1. ikonostas

  2. práce s texty

(nutno vložit soubory z SharePointu BiHK!)

Letnice - podklady k práci

Duch Svatý je božskou osobou, která má zásadní vliv na náš vztah k Bohu. Základní orientaci, jak mluvit o Duchu Svatém v katechezi a ve výuce náboženství, nabízí článek prof. Ctirada Václava Pospíšila Vytyčení základních přístupových cest k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého, a to skrze symboly, jeho přebývání v nás, působení v dějinách spásy.

Neméně důležitá je další nabídka poznání: