Přejít k hlavnímu obsahu

Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás program na letošní advent, který je inspirovaný životem svatého Josefa. Podnětem nám byla kniha "Stín otce", kterou napsal Jan Dobraczyński, zachycující kulturní, politické a rodinné prostředí Josefova života. Dívat se očima Josefa na události kolem narození Ježíše, je pro nás možností, jak vidět tyto události z jiného úhlu pohledu, než jak jsme zvyklí. Program naleznete v sekci Materiály > Pro rodiny pod tímto odkazem.

Na jednotlivé adventní týdny je připraveno několik aktivit a činností, díky kterým můžete vést diskuze, psát povídky a scénáře, kreslit komiks nebo rozehrávat dramatické situace například z cesty do Betléma. Aktivity si můžete vybírat podle svého naladění a vytvářet si z nich vlastní program. Vzniknout Vám může i deník či kniha z vašich setkání, která bude ozdobena originálním rámečkem od výtvarnice Patricie Koubské. 

Program nese název: "...Věř mi, ani já vždy nechápu..." Jedná se o větu, kterou v knize "Stín otce" říká Marie Josefovi, v okamžiku, kdy Josef pochybuje a trápí se tím, že zůstalo tolik nejasného. Ať jsou tato Mariina slova uklidněním i pro nás, kteří někdy pochybujeme, nerozumíme... Protože náš Dobrý Bůh je neustále s námi a Jeho plány se naplňují i skrze naše slabosti a jim navzdory. Věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může působit skrze naše obavy, chyby a slabosti. Program je určen farním či jiným společenstvím a také rodinám. Budeme moc rádi, pokud jej budete šířit mezi ty, kteří by o něj mohli mít zájem. 

Přejeme Vám, i všem Vašim blízkým, požehnané prožití doby adventní 

Markéta Rumpíková a Iva Čiperová